ระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต รองรับบราวเซอร์ Chrome, Firefox, IE รุ่น11 ขึ้นไป

...แจ้งเพื่อทราบ...
กรณีรถใหม่(ป้ายแดง) ที่ยังไม่จดทะเบียน
หากท่านไม่มีความประสงค์จะจองเลขทะเบียน
ท่านสามารถดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยไม่ต้องจองหมายเลขทะเบียน
ข้อควรระวังก่อนจองเลข
  1. เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่ 10.00น - 16.00น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
  2. ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
  3. อ่าน หลักเกณฑ์การจอง ให้เข้าใจก่อนจองเลข
  4. ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
  5. กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ

alert

car