ระบบจองเลขหมายทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต

ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก
 
ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดระบบจองเลขทะเบียน
เปิดระบบจองเลขทะเบียนเวลา 10:00:00 น.

 
-
ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
การจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์จะต้อง ยืนยันตัวบุคคล ทุกครั้งก่อนการจอง
ด้วยการ Login ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง
  • วิธีการติดตั้ง / ลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน ThaID --> คลิก
  • วิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านการยืนยันตัวบุคคล --> คลิก
ข้อควรระวังก่อนจองหมายเลข
  • เปิดให้จองหมายเลขทะเบียนตามตาราง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้
  • ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
  • อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ ก่อนจองหมายเลขทะเบียน
  • ตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนทำการจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
  • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ